هم اندیشی و تعامل در خصوص سامانه تعیین صلاحیت و تشکیل کمیته استانی در انجمن صنفی با حضور مسئولین محترم اداره کار استان فارس و اعضای هیئت مدیره 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی گالری عکس جلسه هم اندیشی مسئولین اداره کار استان فارس و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی