نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
هزینه مسکن ماهیانه کارگران مشمول قانون کار از مهر ماه سال 95 نوشته شده توسط anjoman 262
تقسیط اصل بدهی مالیاتی مربوط به کلیه بدهکاران مالیاتی نوشته شده توسط anjoman 357
آدرس سامانه تعیین صلاحیت و رتبه بندی www.ccsrs.ir نوشته شده توسط anjoman 1145
بازگشایی سایت ثبت نام جشنواره انتخاب واحد های نمونه سال 95 نوشته شده توسط anjoman 559
اطلاعیه به شرکتهای خدماتی نوشته شده توسط anjoman 2287
دعوت از شرکتهای خدماتی جهت همایش تحت عنوان پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوشته شده توسط anjoman 2246
آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها نوشته شده توسط anjoman 3132
دستور العمل 38 روابط کار در مورد طرح های طبقه بندی مشاغل کد رشته های هفتگانه نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 3729
اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه اعضای انجمن صنفی کارفرمایی مدیران نوشته شده توسط anjoman 2570
اطلاعیه در مورد بیمه مشاغل سخت و زیان آور نوشته شده توسط anjoman 4772
اطلاعیه مهم انجمن در مورد شرکتهای خدمات در منازل نوشته شده توسط anjoman 4712
ارزیابی عوامل موثر بر رضایت اعضاء انجمن صنفی کارفرمایی در زنجیره تامین نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 4593
اطلاعیه در مورد قوانین مرخصی زایمان نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 4987
واگذاري همه مسئوليت هاي تعيين صلاحيت كار و رتبه بندي شركتهاي خدماتي به انجمن ها نوشته شده توسط anjoman 5639
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی

Support

دوره های آموزشی

 Joomlart Forum دوره های آموزشی انجمن صنفی کارفرمایی مدیران خدمات فنی مهندسی و پشتیبانی

آخرین اخبار

Documentation آخرین اخبار کانون و نجمن صنفی

نحوه اخذ صلاحیت

Design template نحوه اخذ صلاحیت دریافت رتبه بندی از انجمن صنفی کارفرمایی مدیران