نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آگهی اعلام داوطلبی عضویت نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف نوشته شده توسط anjoman 108
اطلاعیه به شرکتهای خدماتی نوشته شده توسط anjoman 995
اساسنامه انجمن صنفی شرکتهای خدماتی شیراز نوشته شده توسط anjoman 1323
برگزاری دوره آموزشی مبانی ،تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS نوشته شده توسط anjoman 706
دعوت از شرکتها ی دارای تجربه و تخصص و سابقه فعالیت مناسب جهت شرکت در کمیسیون اتاق بازرگانی نوشته شده توسط anjoman 1688
دعوت از شرکتهای خدماتی جهت همایش تحت عنوان پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوشته شده توسط anjoman 1430
آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها نوشته شده توسط anjoman 2045
دستور العمل 38 روابط کار در مورد طرح های طبقه بندی مشاغل کد رشته های هفتگانه نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 2433
اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه اعضای انجمن صنفی کارفرمایی مدیران نوشته شده توسط anjoman 1903
اطلاعیه در مورد بیمه مشاغل سخت و زیان آور نوشته شده توسط anjoman 3462
مطرح کردن مشکلات شرکتهای خدماتی با حضور کارشناسان مالیاتی نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 2896
ساماندهی شرکت های خدماتی فارس در حوزه منازل نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 12081
اطلاعیه مهم انجمن در مورد شرکتهای خدمات در منازل نوشته شده توسط anjoman 3519
ارزیابی عوامل موثر بر رضایت اعضاء انجمن صنفی کارفرمایی در زنجیره تامین نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 3119
اطلاعیه در مورد قوانین مرخصی زایمان نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 3705
آگهی تجدید انتخابات کانون انجمن های صنفی سراسر کشور نوشته شده توسط anjoman 3497
واگذاري همه مسئوليت هاي تعيين صلاحيت كار و رتبه بندي شركتهاي خدماتي به انجمن ها نوشته شده توسط anjoman 4164
انتخاب آقای علی اصغر پورمند به سمت هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی سراسر کشور نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 2875
اولین سمینار تخصصی دو جانبه نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 3289
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی

Support

دوره های آموزشی

 Joomlart Forum دوره های آموزشی انجمن صنفی کارفرمایی مدیران خدمات فنی مهندسی و پشتیبانی

آخرین اخبار

Documentation آخرین اخبار کانون و نجمن صنفی

نحوه اخذ صلاحیت

Design template نحوه اخذ صلاحیت دریافت رتبه بندی از انجمن صنفی کارفرمایی مدیران